Groepsbestuur

Het groepsbestuur bestaat uit negen personen waaronder een voorzitter, penningmeester, secretaris, groepsbegeleider en een aantal algemeen bestuursleden met diverse ondersteunende taken. Het groepsbestuur zorgt voor de algemene aansturing van de vereniging.